História obce

Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1247. Obec sa v tomto dokumente spomína ako „Bosk“, majetok Poušu z rodu Abovcov, vznikla však skôr…

Farnosť

Obec Baška patrí pod Farnosť sv. Bartolomeja Košice – Myslava. Bližšie inforámcie o našej farnosti nájdete v jej sekcii.

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.